Pate cho chó Monge vị gà tây & việt quất 100g

35.000 VND

 

 

Danh mục:
Pate cho chó Monge vị gà tây & việt quất 100g